WorkshopPro

Working together to keep South African's wheels turning.

Sol-Tech

Sol-Tech is ʼn geakkrediteerde, privaat beroepsopleidingskollege wat op Christelike waardes gefundeer is en Afrikaans as onderrigmedium gebruik. Met sy wêreldklaskampus in Monumentpark lei Sol-Tech jaarliks duisende studente uitstekend vir hul toekoms op. Sol-Tech fokus op beroepsopleiding wat tot die verwerwing van nasionaal erkende, bruikbare kwalifikasies lei en maak jongmense so indiensneembaar.
Sol-Tech se studente is outomaties meer indiensneembaar aangesien hulle deeglik in nuwe kennis en vaardighede opgelei is en indiensopleiding deel van hul studies uitmaak. Dié goed opgeleide studente dra verder by om die tekort aan goed gekwalifiseerde ambagslui te vul. Die kollege lei jaarliks ’n groot aantal vakleerlinge vir verskeie industrieë op.

Buiten gehalte-opleiding, is die persoonlike ontwikkeling van studente vir Sol-Tech ook ’n prioriteit, daarom word eerstejaarskampe, wat op persoonlike- en leierskapontwikkeling gerig is, vir studente aangebied. Die kollege het ’n formele studenteraad wat ’n studente aktiwiteite organiseer en ’n unieke studentelewe vir seker.

Voornemende studente kan die volgende kwalifikasies by Sol-Tech verwerf:

Inligtingstegnologie-kwalifikasies:

 • Data-en-wolk
 • IT-ondersteuning en -netwerke
 • Kubersekuriteit

Ambaggerigte beroepskwalifikasies:

 • Dieselwerktuigkunde
 • Elektries
 • Gereedskapmaker
 • Meulmaker
 • Outo-elektries
 • Pas-en-draai
 • Sweis
 • Megatronika

Besoek ons webwerf of sosiale media

WorkshopPro

Working together to keep South African's wheels turning.
Free 14 Day Trial
Are you unsure? Try our free trial today! This will grant you access to all of our information for 14 days, allowing you to see for yourself how comprehensive our information is.
Form did not open? Click Here